پیغام خطا

  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 از /home/radanews/xazra.ir/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 از /home/radanews/xazra.ir/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
  • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 از /home/radanews/xazra.ir/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).

کتاب المبدی نظریه‌ای بر تمدن‌سازی توحیدی است

نویسنده کتاب «المبدی» در چهار باب به بررسی اصولی‌ترین لوازم پژوهش و استنباط در ساحت فقه حکومتی پرداخته است.

اشتراک در پایگاه گروه مطالعات شناختی خضرا RSS